Hällristning L1967:2614 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.95x1.03 m (NÖ-SV), bestående av4 skepp och 16 ÄlvkvarnarSkeppen är 17-39 cm l, varav 2 bemannade med 5 respektive 6 streck. Ett skepp har ringstävar. Alla helt uthuggna.Älvkvarnarna är 1.5-4 cm diam och 0.1-0.4 cm dj. 6 av dessa liggger i en rad (NÖ-SV) och 3 ligger i triangel. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nästan plan häll mot SÖ. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.676227
Longitud: 11.35624
Lämnings-ID: L1967:2614
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 219:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2614