Hällristning L1967:2613 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,6x2,8 m (Ö-V), bestående av 12 skepp, 1 människofigur, 2 djurfigurer, ett stort antal fragmentariska/obestämbara figurer och 54 älvkvarnar. Skeppen är alla enkellinjiga och 21-52 cm l, varav 6 är bemannade. Människofiguren är 47 cm l. Djurfigurerna, 17-28 cm l, utgöres av ett fyrfota djur och ett tvåfotat med lång hals (fågel?). Älvkvarnarna är 2-7 cm i diam och 0,2-0,9 cm dj. Belägen på mot Ö sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V om åkerkant, 19 m SSÖ om åkerhörn och 2 m Ö om stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.674123
Longitud: 11.358589
Lämnings-ID: L1967:2613
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 215:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2613