Hällristning L1967:2603 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällristning, 3x2 m (NNÖ-SSV), bestående av10 skepp, 2 människofigurer, 4 djurfigurer och 3 Älvkvarnar.Skeppen är 12-79 cm l, varav 3 är försedda med bemanningsstreck förlängda till yxor (i två av skeppen vardera ett dito, i det tredje2 motställda dito samt "lurar"). Ytterligare 2 skepp är bemannadeoch 1 helt uthugget.Människofigurerna är 19-27 cm l.Djurfigurerna är 13-22 cm l.Älvkvarnarna är 4 cm diam.Foto i inventeringshandlingarna."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m VSV om RAÄ-nr 361."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678563
Longitud: 11.375454
Lämnings-ID: L1967:2603
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 362:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2603