Hällristning L1967:2601 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2,5 m (NV-SÖ), bestående av minst 5 skepp, 1 fotsula och minst 40 älvkvarnar, samt ytterligare några smärre huggningar. Skeppen är 27-60 cm. Fotsulan är 17 cm l. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Belägen på 20 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNV-sluttande häll, vars nedre del till största delen består av en lodrät vägg. Hagmark intill åkermark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.682029
Longitud: 11.363212
Lämnings-ID: L1967:2601
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 336:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2601