Hällristning L1967:2599 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,2x3,5 m (NÖ-SV), bestående av 24 skepp, 6 människofigurer, 1 torso, 2 djurfigurer, 1 fotfigur, 1 cirkelfigur, 1 korsformig figur, ca 25 linjer, krokar och fragment samt 56 skålgropar. Skeppen 18-90 cm l. 7 är av enkellinjetyp, varav 3 med bemanning, därav 1 med människor med hornhjälmar. 1 har helt uthugget skrov med bemanning. 16 är av dubbellinjetyp, varav 11 med bemanning, 2 med spant och 2 med 13 resp. 4 "prickar" i skrovet. Människofigurerna är 30-36 cm l, varav 5 i rad. 1 ensam, nederst på hällen, med hornhjälm, mycket vittrad, med torso, 12,5 cm l. Djurfigurerna är 19 cm l. Fotfiguren är 22x9 cm st, konturhuggen och med sandalband. Cirkelfiguren är i form av en ring, 8 cm diam, med en 12 cm l linje. Den korsformade figuren är 12x12 cm. Linjerna, krokarna och fragmenten är 5-25 cm l, varav 1 helt uthuggen yta och 1 ev. ben. Skålgroparna är 2,5-8 cm diam och 0,2-1,3 cm dj, varav 2 sammanbundna med en linje och med två korta skaft. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-64-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 3,40 x 3,25 m (NV-SÖ), bestående av 23 skepp, 6 människofiurer, 1 fyrfotadjur, 1 kors, en del streck och 46 älvkvarnar. Skeppen är 15-84 cm l. Minst 10 är bemannade och minst 10 är dubbeldäckade. Ett har små älvkvarnar (ej medräknade) mellan däcken. Det största skeppet har bemanningsstreck som ser ut som Y:n. Människofigurerna är 30-35 cm h. Fem av dem står i rad över ett skepp. Den sjätte återfinns längst ned på hällen. Hällen är vittrad just på de ställen där människofigurerna finnns, varför de med undantag av benen återges dåligt på fotot. Fyrfotadjuret är 19 cm l. Korset är 13 x 13 cm. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.1-1.3 cm dj. Fem av dem är ovanligt stora och jämna. Ristningen kringgrävdes och några älvkvarnar kom då i dagen. Nu kan ristningen antagas vara komplett."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på slät SV-sluttande granithäll, fläckvis kraftigt vittrad. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"38 m S om kant av åker, mätt från en punkt som ligger 28 m V om hörn av åker. 17 m SV om RAÄ-nr 446."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745487
Longitud: 11.271165
Lämnings-ID: L1967:2599
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 445:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2599