Hällristning L1967:2595 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,75x1 (Ö-V), bestående av 2 skepp, 10 människofigurer och 2 älvkvarnar. Skeppen är 25-100 cm l, varav det längsta är helt uthugget med 3 paddlare, 1 voltigör och 3 andra människofigurer ombord. Det mindre skeppet är enkellinjigt utan bemanning och beläget ovanför det större skeppet. Människofigurerna är 30-50 cm h. Förutom de sju som är ombord på skeppet så befinner sig den största, som har markerade vader, hornhjälm och endast en halv arm, strax ovanför skeppet. Nederst på ristningen är ytterligare minst 2 otydliga och vittrade människofigurer, varav den största är 45 cm h och konturhuggen. och belägen nedtill på hällen. Älvkvarnarna är 3-4 cm i diam och 0,1-0,3 cm dj, varav en är belägen under och en över skeppet. Belägna på starkt vittrat, 15 grader sluttande berg. (Raä dnr: 326-301-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.75x1 (Ö-V), bestående av1 skepp, 34 människofigurer och 2 älvkvarnar. Skeppet är 1 m l samt helt uthugget. Av människofigurerna är tre, 30 cm h och belägna ombord på skeppet och en annan är 45 cm h, konturhuggen och belägen nedtill på hällen. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.1-0.3 cm dj, varav en under och en över skeppet. Belägna på starkt vittrat, 15 grader sluttande berg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttande, skrovlig häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m V om åkerkant. NÖ hörnet av kalt berg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.650766
Longitud: 11.362342
Lämnings-ID: L1967:2595
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 247:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2595