Hällristning L1967:2594 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,8 x 0,75 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 skepp 6 fragment och 5 älvkvarnar. Dessa är 37-71 cm l, ett av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och ett helt uthugget. Fragmenten är 6 lösa bemanningsstreck, 12 cm l. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Belägen på 5 grader SSV-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SSV-sluttande berghylla. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NÖ om infartsväg riktad från en punkt 24 m från vägens anslutning till byväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.74544
Longitud: 11.346377
Lämnings-ID: L1967:2594
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 298:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2594