Hällristning L1967:2582 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.75x1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 1 Människofigur, 2 ringar, och 1 Älvkvarn.Skeppen är 27-175 cm l. Det största skeppet med en spjutbärande människofigur. Ett annat skepp innehåller en labyrintliknande figur.Ringarna är 10-30 cm diam, ej helt slutna.Älvkvarnen är 3.5 cm diam och 0.2 cm dj.Ristningen belägen på NNV-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark vid bergsfot mot Tanums slätt."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m S om åker. 50 m VSV om ledningsstolpe vid hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678984
Longitud: 11.37748
Lämnings-ID: L1967:2582
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 355:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2582