Hällristning L1967:2574 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.30 x 2.0 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp 6 stävliknande figurer, 3 människofigurer, 2 fyrfotadjur, 1 helt uthuggen cirkel, 3 otydliga figurer och 17 älvkvarnar.Skeppen är 30-75 cm l. Av dessa är två bemannade och ett är försett med en tältliknande figur.Människofigurerna är 25-45 cm l. Två av dem är falliska. Den högstupp på hällen kroppen utformad som ett fyrekrigt hjul. Den största av dem har ett s.k näbbhuvud och är utrustad med yxa. Den minstamänniskofiguren bär spjut.De två fyrfotadjuren är 18 respektive 20 cm l.Den helt uthuggna cirkeln är 25 cm diam.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.1-0.7 cm dj.1.5 m S om 1 är:2) Hällristning, bestående av 1 otydligt skepp och 6 skålgropar. Skeppet är 53 cm l.Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0.2 cm dj.Belägen på 25 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot NNÖ och åker sluttande häll av berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart invid och V om gammal gårdsväg, där denna kröker sig.Ca 30 m S om dikeskrök i skogsbryn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683033
Longitud: 11.35359
Lämnings-ID: L1967:2574
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 319:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2574