Hällristning L1967:2573 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7x1,5 m (N-S), bestående av 3 skepp, 2 människofigurer, 4 övrigt bestämbara figurer och 22 älvkvarnar. Skeppen är 30-85 cm l, varav det största har uppåtsvängda och krökta bogar, förlängd köllinje och är bemannat. Människofigurerna är 20-35 cm h och mycket fragmentariska. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0,3-0,5 cm dj, varav 6 i en rad. Hela ristningsytan är mycket vittrad och samtliga figurer är idag mycket fragmentariska och svåra att urskilja. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2x1 m (N-S), bestående av 1 skepp, 2 människofigurer och 2 älvkvarnar. Skeppet är 85 cm l. Människofigurerna är 20 cm h, ombord på skepp. Älvkvarnarna är 5-6 cm diam och 0.3-0.5 cm dj. Skeppet är otydligt medan älvkvarnarna är tydliga."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nedanför hög brant, N-sluttande, nästan plan häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SÖ om väg där mötesplats V ända börjar. 18 m S om gränsskäl (bäck) vid väg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.666597
Longitud: 11.364558
Lämnings-ID: L1967:2573
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 425:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2573