Hällristning L1967:2572 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x1,4 m (NV-SÖ), bestående av 13 skepp, 4 människofigurer, 1 slingfigur, några övrigt (o)bestämbara figurer samt 84 älvkvarnar. Skeppen är 15-65 cm l, enkellinjiga eller helt uthuggna, varav 9 är bemannade. Människofigurerna är 14-26 cm h. Slingan är 50 cm l. De övrigt bestämbara figurerna består av en helt uthuggen fyrkant, 7 x 7 cm, och 1 streck, 12 cm l. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.1-0.3 cm dj varav en klunga om 28 är belägen längst till höger i den V delen och en annan klunga om 21 är belägna mellan skeppen centralt på ristningen. Belägen på 20 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.40 x 0.60 m (NV-SÖ), bestående av minst 7 skepp, 3 människofigurer, 1 slinga, några otydliga figurer och 60 älvkvarnar. Skeppen är 20-60 cm l. Människofigurena är 15-22 cm h. Slingan är 50 cm l. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.1-0.3 cm dj varav en klunga om 28 är belägen i NV delen. En annan klunga om 21 är belägna mellan skeppen. Belägen på 20 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ sluttande häll, på utskjutande del av bergknalle. Beteshage."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m V om kant av åker mätt från en punkt som ligger 22 m S om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.660442
Longitud: 11.365456
Lämnings-ID: L1967:2572
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 419:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2572