Hällristning L1967:2570 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.05 x 1.30 m (SÖ-NV), bestående av1 skepp, 2 stävar 1 djurfigur och 6 älvkvarnar.Skeppet är 48 cm l med 8 bemanningsstreck.Stävarna är 17-20 cm.Djurfiguren är 17 cm l.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.1-1 cm dj och belägna 8.5 m SÖ om skeppet är en älvkvarn belägen.Belägen på vattenöversilad, 15 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ-sluttande häll, belägen på bergssluttning. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"29 m SV från körväg 3 m S om stengärdesgård i Ö-V riktning."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683609
Longitud: 11.351074
Lämnings-ID: L1967:2570
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 316:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2570