Hällristning L1967:2565 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,6x1,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp, 3 människofigurer, 1 fotsula, 1 ringfigur, 1 benpar, 5 obestämbara figurer och 26 älvkvarnar. Skeppen är 51-106 cm l. 2 av skeppen är av enkellinjig typ, varav 1 är bemannat och 2 andra skepp är av dubbellinjig typ, varav 1 är bemannat, samt ett skepp är helt uthugget. Människofigurerna är 13-25 cm l, samtliga med helt uthuggna kroppar, varav 1 håller upp ett skepp. Fotsulan är 17 x 10 cm och konturristad. Ringfiguren är 10 cm i diam med uthuggen yta innanför 7 cm i diam. 1 helt uthuggen yta är 25x5 cm 1 löst benpar är 21 cm h. Älvkvarnarna är 3-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.8x0.9 (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur och 19 älvkvarnar. Skeppet, 52 cm l, är av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människofiguren är 27 cm l, med uthuggen rund kropp. Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.1-1.5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen mitt i sämre körväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.728205
Longitud: 11.362014
Lämnings-ID: L1967:2565
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 277:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2565