Hällristning L1967:2561 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 3,65x3,1 m (Ö-V) bestående av 2 skepp, 4 människofigurer, 1 djurfigur och 23 skålgropar. Av skeppen är det största 36 cm l och helt uthugget. Det är utan bemanningsstreck, har två hästhuvudstävar samt en förlängd köllinje. Det andra skeppet är 15 cm l och ofullständigt, består endast av vänstra stävpartiet. Människofigurerna är 18-31 cm l, varav 2 med helt uthuggen kropp och 2 med konturhuggen kropp, samtliga utan armar. Två har mask och de två med uthuggen kropp är falliska. Två har svärd. Djurfiguren är 12x6,5 cm l med kort svans, 2 ben samt 2 öron. Skålgroparna är 3-8 cm diam och 0,3-1,3 cm dj. Fem av dem ligger i en rad. Hällristningen är på en svagt SÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 3.4.2-1890-2017) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4.0x3.5 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 5 människofigurer, 1 djurfigur samt 20 älvkvarnar.Av skeppen är det största 35 cm l och saknar bemanningsstreck. Det andra skeppet är 15 cm l och ofullständigt uthugget. Endast stävpartiet är uthugget. Människofigurerna är 14-30 cm l. Djurfigurerna är 11 cm l. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0.3-1.2 cm dj. Figurerna är grunt huggna, men mycket tydliga. Hällen, på vilken ristningen finns fortsätter in under en växande tall.En sten, 0.8 m i tvärsnitt ligger 1 m NV om ristningen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gles slogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m NNV om åkerkant 10 m NV om hällristning RAÄ Tanum 197."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678842
Longitud: 11.330909
Lämnings-ID: L1967:2561
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 196:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2561