Hällristning L1967:2559 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 7x1-4 m (NV-SÖ). Bestående av 6 skepp, 1 människofigur, 1 fotsula (?) och minst 25 älvkvarnar.Av skeppen är två 20 cm l, små och enkla, belägna på ristningsytans NV del. Tre är belägna i SÖ delen, på brant berggvägg. Ett skepp, 36 cm l, enkellinjigt och uppochnedvänt, är beläget 1 m högre änden huvudsakliga ristningsytan.Människofiguren är 15 cm h med lyft högerarm och utsträckt vänsterarm.Fotsulan(?) är 34x25 cm med tre tår (?), 5-7 cm l. Den är belägeni NV delen.1 människofigur, 15 cm h, med lyft högerarm och utsträckt vänsterarm.9 m SSV om nr 1 är2) Hällristning, 0.5x0.5 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 6 älvkvarnar.Skeppet är 22 cm l, enkellinjigt med uppsvängda stävar och tre bemanningsstreck.Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0.5 cm dj. De är belägna i vattenflöde.Belägen på 10-45 grader SSÖ-sluttande häll, vid foten av större bergsområde och i hagmark.Grov skiss, se inventeringshandlingarna Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i avsats mot SSÖ. Igenväxande hagmark i kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Från R:262 70 m NNÖ."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.726074
Longitud: 11.385923
Lämnings-ID: L1967:2559
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 264:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2559