Hällristning L1967:2555 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x1,3 (N-S), bestående av 2 skepp och 2 ben. Skeppen är 100-170 cm, helt uthuggna och obemannade, belägna ovanför varandra. Benen är 30-60 cm l. Det kortare slutar nedanför knät, det längre halvvägs på låret. Båda försedda med kraftiga vader och belägna mellan skeppen. Belägen på 25 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll, sluttande mot Ö. På bergssida mot åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V om gårdsvägen samt 13 m SSV om trestammig björk, ovanpå bergshyllan. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.682651
Longitud: 11.353728
Lämnings-ID: L1967:2555
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 324:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2555