Hällristning L1967:2554 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x1 m (Ö-V), bestående av 3 skepp och 6 älvkvarnar. Av skeppen är ett 45 cm l och bemannat. Skeppen är grunt huggna. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på, vattenrinnande berg med ljus finkornig granithäll, som sluttar 25 grader mot NÖ. Äldre beskrivning: Hällristning, 2.0 x 1.0 m (Ö-V), bestående av 3 skepp och 6 älvkvarnar. Av skeppen är ett 45 cm l och bemannat. Skeppen är grunt huggna. Älvkvarnarna är 4.0-5.0 cm diam och 0.2-0.4 cm dj. Belägen på vattenrinnande berg med ljus finkornig granithäll, som sluttar 25 grader mot NÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät, men vittrad NÖ-sluttande häll. Mot åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SÖ om SÖ hörnet av torpstuga. Ca 6 m SÖ om Raä nr 406.1. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.65383
Longitud: 11.352746
Lämnings-ID: L1967:2554
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 406:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2554