Hällristning L1967:2553 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x1,2 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp, 1 människofigur, 2 djurfigurer, 1 hjul, 1 hästskoformad figur, 2 labyrinter, några otydliga figurer och 18 älvkvarnar. Skeppen är 15-74 cm l varav 2 är helt uthuggna med två bemanningsstreck och ett dubbeldäckat med ett fyrfotat falliskt djur stående i det. Människofiguren är 26 cm h med ett ben. Hjulet är 13 x 15 cm och utgör stäv på ett av de helt uthuggna skeppen. Den hästskoformade figuren är 15x12 cm. Labyrinterna uppträder i samband med skeppsstävar. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.5 x 1.0 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp, 1 människofigur, 2 djurfigurer, 1 hjul, 1 hästskoformad figur, 2 labyrinter, några otydliga figurer och 13 älvkvarnar. Skeppen är 15-74 cm l, varav 2 är helt uthuggna med två bemanningsstreck och ett dubbeldäckat med handjur stående i det. Människofiguren är 26 cm h med ett ben. Hjulet är 13 x 15 cm. Den hästskoformade figuren är 12 x 15 cm. Labyrinterna är i samband med skeppsstävar. Älvkvarnarna är 2.0-4.0 cm diam och 0.1-0.3 cm dj. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät, svagt SÖ-sluttande häll, på långa hällpartiets mitt."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NÖ om RAÄ-nr 402:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.654216
Longitud: 11.356385
Lämnings-ID: L1967:2553
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 403:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2553