Hällristning L1967:2552 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,7x3,5 m (NÖ-SV), bestående av 54 skepp, 12 människofigurer, 4 djurfigurer, 12 fotsulor, 9 otydbara figurer och 22 älvkvarnar. Skeppen är 22-133 cm l, enkel- och dubbeldäckade med och utan bemanningsstreck. Några är försedda med fönster. Människofigurerna är 18-28 cm h utan armar och obeväpnade. En av dem har benen förbundna med skeppsstäv. Djuren är 20-26 cm l, varav ett längst till vänster och längst till höger, är enkla och tvåbenta. Fotsulorna är 22-27 cm l, ett par riktade nedåt under skeppsköl och en enkel riktad uppåt i skepp. Har dubbla tvärstreck. Älvkvarnarna är 2.5-6 cm diam och 0.1-0.5 cm dj, spridda. Ristningen belägen på 10-25 graders SÖ-sluttande skrovlig häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid bergsfot i ljung- och enrismark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m SV om SV hörnet av smedja. 8 m NV om åkerväg vid ängsmark mätt från en punkt som ligger 40 m SV om väg till gården Gatan."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.758488
Longitud: 11.30289
Lämnings-ID: L1967:2552
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 454:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2552