Hällristning L1967:2551 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,15x0,6 m (N-S), bestående av 6 skepp, 2 människofigurer och 5 älvkvarnar. Skeppen är 25-115 cm. Det största skeppet är helt bemannat, vackert hugget och dubbeldäckat med spant. Det näst största skeppet är helt uthugget och delvis bemannat. De 4 minsta skeppen är enkellinjiga, varav 2 är bemannade och ett med 1 lurblåsare. Människofigurerna är ca 12 cm h och utan armar. Älvkvarnarna är 2,5-3 cm diam och 0,2 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.15 x 0.6 m (N-S), bestående av 2 skepp och 1 älvkvarn. Skeppen är 0.64-1.15 m. Det större skeppet är helt bemannat, vackert hugget och dubbeldäckat. Det mindre skeppet är dubbeldäckat och delvis bemannat. Älvkvarnen är 3 cm diam och 0.2 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Rektangulär hylla med väggar i berg, mot å. Hyllans golv 2 m över markytan."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m V om kraftledningsstolpe i hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.68046
Longitud: 11.342902
Lämnings-ID: L1967:2551
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 344:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2551