Hällristning L1967:2550 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x2 m (NV-SÖ), bestående av 15 skepp, 4 människofigurer, 5 fotsulor, 1 hjulkors, ett antal svårtydbara figurer och minst 75 älvkvarnar. Skeppen är 32-58 cm l, varav 6 med dubbla däck och 8 med bemanningsstreck. Ett av skeppen är helt uthugget. 3 av människofigurerna är fragmentariska. Den tydliga är 23 cm l. Hjulkorset är 15 cm diam och har fyra ekrar. Fotsulorna är 19-24 cm l och konturhuggna, varav 4 har tvärstreck. Älvkvarnarna är 2-4,5 cm diam och 0,1-0,7 cm dj, Delvis belägna i grupper. Belägen på 10 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2x2 m (NV-SÖ), bestående av 9 skepp, 1 människofigur, 4 fotsulor, 1 hjulkors, ett antal svårtydbara figurer och minst 75 älvkvarnar. Människofiguren är 23 cm l. Skeppen är 32-58 cm varav 6 med dubbla däck och 5 med bemanningsstreck. Ett av skeppen är helt uthugget. Hjulkorset är 15 cm diam och har fyra ekrar. Fotsulorna är 19-24 cm samtliga med tvärkant, konturhuggna. Älvkvarnarna är 2-4.5 cm diam och 0.1-0.7 cm dj, Delvis belägna i grupper. Belägen på 10 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ-sluttande häll. Hagmark intill åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SV från åker. 12 m ÖNÖ från den punkt där vägen går ut på åkern."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.681974
Longitud: 11.362518
Lämnings-ID: L1967:2550
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 335:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2550