Hällristning L1967:2544 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x1 m, bestående av 2 skepp och 14 älvkvarnar. Älvkvarnarna är 2,5-7,5 cm i diam och 0,2-1,3 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, bestående av 7 älvkvarnar. Dessa är 3-7.5 cm diam samt 0.2-1.3 cm dj. Belägen på vägg 75 grader åt Ö."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Rektangulär hylla med väggar i berg, mot å. Hyllans golv 2 m över markytan."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På vågrätt golv framför Raä nr 344:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.68046
Longitud: 11.342902
Lämnings-ID: L1967:2544
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 344:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2544