Hällristning L1967:2543 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5 x 2.5 m (Ö-V), bestående av minst 5 skepp,2 människofigurer och 6 älvkvarnar.Skeppen är 39-108 cm l, varav fyra med tre däck, alla med bemanningsstreck.Människofigurerna är 31-34 cm l. Den mindre med uppsträckta, trefingrade armarÄlvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.1-0.3 cm dj.Hällen är vittrad och sliten genom körning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m VSV om V ??? från gamla ladugården. 10 m SSÖ om gamla landsvägen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.689077
Longitud: 11.378494
Lämnings-ID: L1967:2543
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 340:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2543