Hällristning L1967:2537 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 9x1,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 1 övrig bestämbar figur och 22 älvkvarnar. Skeppen är 20-55 cm l och enkellinjiga, varav det största, beläget längst i NNV, är bemannat. Den övriga bestämbara figuren utgörs av ett lösben. Älvkvarnarna är 4-7,5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Från SÖ delen 10 m mot VNV är ett par små älvkvarnar belägna. Hällen fortsätter ner under vägen. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning 9x1.5 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp och 22 älvkvarnar. Skeppen är 25-55 cm l och enkla. Älvkvarnar är 4-7.5 cm diam och 0.2-1 cm dj. Från SÖ delen 10 m mot VNV är ett par små älvkvarnar belägna. Hällen fortsätter ner under vägen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt V-sluttande häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Gamla vägen Tanumshede - L. Ullvesked, vägskälet 260 m S om L. Ullvesked därifrån 10 m Ö."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.735144
Longitud: 11.343089
Lämnings-ID: L1967:2537
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 289:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2537