Hällristning L1967:2526 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9,95x3,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 12 skepp, 4 människofigurer, 1 cirkelfigur, 1 huggen yta och 21 älvkvarnar. Skeppen är 18-215 cm l, varav 7 bemannade. Det stora skeppet har mycket uppsvängda stävar samt är dubbeldäckat. Människofigurerna är 25-30 cm l, varav 3 är spjutbeväpnade. Alla spjutbärarna är belägna kring förstäven på det stora skeppet. Två har spjutet vänt utåt, varav den större är belägen nedanför förstäven och den mindre ser ut att sitta på fördäcket. Strax framför stäven står den tredje spjutbäraren med spjutet vänt mot skeppet. Denna figur ser ut att ha fyra armar. Cirkelfiguren består av en enkel cirkel med 19 cm diam. Älvkvarnarna är 1,5-5,5 cm i diam. Ristningen är belägen på 10-15 graders NÖ-sluttande häll, som är vittrad på en del ställen. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 8x3 m (NNÖ-SSV), bestående av 11 skepp, 2 människofigurer och 5 älvkvarnar. Skeppen är 10-210 cm l, varav 7 bemannade. Det stora skeppet har mycket uppsvängda stävar samt är dubbeldäckat. Människofigurerna är 25-35 cm l, båda spjutbeväpnade. Den större nedanför och från stävar. Den mindre i riktning mot och till båtstäven av det större skeppet. Älvkvarnarna är 3 cm diam. Ristningen belägen på 10-15 graders NÖ-sluttande häll, som är vittrad på en del ställen. Foto i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergås. Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NÖ, under och 6 m SV om gärdesgård (SSÖ-NNV) (ägogräns)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.681929
Longitud: 11.341752
Lämnings-ID: L1967:2526
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 353:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2526