Hällristning L1967:2523 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,7x2,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 8 skepp, 2 fotfigurer, 4 obestämbara figurer och linjer, samt 21 skålgropar. Skeppen är 19-96 cm l, varav 7 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och 1 av dubbellinjetyp utan (ej fullbordad). Fotfigurerna är 25-26x11 cm st, parställda, konturhuggna. De obestämbara figurerna och linjerna är 14-31 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-0,7 cm h, varav en del osäkra. Beskrivningen uppdaterades enligt ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-67-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 1,85 x 1,60 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, antydningar till ytterligare 2 skepp och 3 älvkvarnar. Skeppen är 40-105 cm l, enkla, varav 5 med bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 3-4,5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på delvis slät plan ovansida och delvis kraftigt SSÖ-sluttande vittrad granithäll i vattenrinning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m V om NV hörnet av sommarhus och 16 m NV om kant av gammal åker. Mätt från en punkt som ligger 18 m SV om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.736337
Longitud: 11.281783
Lämnings-ID: L1967:2523
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 439:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2523