Hällristning L1967:2520 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 7.5 x 2 m (V-Ö), bestående av8 skepp, 3 rutmönstrade, sköldpaddsliknande figurer och 20 älvkvarnarSkeppen är 18-60 cm l, varav minst tre bemannade. 2 m SV om den övriga ristningen ligger ett av skeppen, 45 cm l, isolerat från de övriga.Älvkvarnarna är 2-10 cm diam och 0.1-1.5 cm djSkölpaddsfigurerna är 17 x 25 cm, 16 x 25 cm respektive 20 x 30 cm.Hällen är svårt vittrad.I övre kanten av nr 1 är2) Sentida ristning, bestående av bokstäverna E.K.H Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nästan plan häll, svagt sluttande mot SSÖ. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m SSV om SV hörnet av litet hus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.694765
Longitud: 11.365846
Lämnings-ID: L1967:2520
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 315:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2520