Hällristning L1967:2516 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x5 m (NÖ-SV), bestående av6 skepp, 7 människofigurer, 2 cirkelfigurer samt 35 älvkvarnar.Skeppen är 30-70 cm lMänniskofigurerna utgörs av två par, en bågskytt samt en stående och en sittande figur. som Paren är 72 x 65 cm respektive 30 x 30 cm st. Bågskytten är 45 cm h.cirklar har älvkvarn i mitten och streck dragna mellan sig samtÄlvkvarnarna är 3-5.5 cm diam och med största djup 1 cm. Belägen ivattenränna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ sluttande plan häll. Skogbevuxen moränås."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vägen Tanum-Bullaren, vägskälet mot Gransås 14 m NNV."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.730366
Longitud: 11.396155
Lämnings-ID: L1967:2516
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 273:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2516