Hällristning L1967:2515 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 12x34 cm (Ö-V) bestående av 1 människofigur, 1 djurfigur samt 3 skålgropar på större avstånd. Människofiguren är en ryttare som står på djurfiguren. Den står i adorantställning och håller ett föremål, troligen en yxa, i vänster hand samt tyglar i höger hand. Djurfiguren är en häst av järnålderstyp, riktad mot höger. Djuret har 4 ben, fallos, lång svans, 1 öra samt en människofigur stående på ryggen. Människofiguren samt djuret utgör tillsammans en ryttarfigur i Litslebystil. 3 skålgropar är belägna 8 m SSV om denna figur. - - Äldre beskrivning: Hällristning, 35x20 cm (N-S), bestående av 1 ryttarfigur. Denna är 35 cm l. Både ryttare och häst är huggna med fina linjer i stil med ryttarfigurerna vid Litsleby. (RAÄ-nr 72) Som vid Litsleby saknar även denna ryttare ben under hästens buk. Belägen på blankslitet, tidvis vattenöversilat hällparti."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande häll. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m NNV om åkerkant. 15 m NÖ om N delen av hällristning RAÄ-nr 197. 33 m NÖ om Ö delen av RAÄ-nr 198."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678781
Longitud: 11.331307
Lämnings-ID: L1967:2515
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 199:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2515