Hällristning L1967:2512 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8.5x4.3 m (Ö-V), bestånde av 29 skepp, 1 djurfigur,5 fotsulor, 1 hand, 1 stång och 130 älvkvarnar.Skeppen är 13-155 cm l. Två av dem är enkellinjiga, 19 är dubbellinjiga, sju är helt uthuggna och ett är delvis uthuggen. Samtliga har uppsvängda stävar, i två fall med djurhuvuden i fören. Alla utom de enkellinjiga har förlängd köllinje. 15 har 3-14 bemanningsstreck varav det övre belägna har huvuden och två lurblåsare.Djurfiguren är 23 cm l.Fotsulorna är 19-25 cm l. Två i den Ö delen är parställda och förbundna med en linje. Dessa och ytterligare en är helt uthuggna. Enfotsula i den övre delen har tvärslå. En i SV delen är överskurenav ett skepp.Handen är 17.5 cm h, helt uthuggen med fem fingrar samt belägen iden Ö delen.Stången är 212 cm l och avslutas i båda ändarna av runda uthuggningar, ca 12 cm diam. I den Ö delen är 1 överhuggen älvkvarn. Stången är överhuggen av en båglinje som i sin tur är överhuggen av etthelt uthugget skepp med styråra.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.2-2 cm dj.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ-sluttande häll mot åker. Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N om landsväg Tanum-Bullaren, från vägskälet till Fossum 16 måt Ö."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.722228
Longitud: 11.378112
Lämnings-ID: L1967:2512
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 254:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2512