Hällristning L1967:2511 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 2,3x0,5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skepp, 1 ring samt minst 5 älvkvarnar. Skeppen är 25-45 cm l och dubbellinjiga utan bemanning. Skeppen, som är ganska otydliga är belägna längst upp på ristningsytan. Ringen är 9 cm i diam. Älvkvarnarna är 2,5-5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Belägen på 15 grader sluttande häll på impediment i åkermark. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning 2 x 0.5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 ring samt minst 5 älvkvarnar. Ringen är 9 cm diam. Älvkvarnarna är 2.5-5 cm diam och 0.2-0.3 cm dj. Belägen på 15 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNV-sluttande häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen längst i NÖ på impediment i åkermark och 79 m N om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.682178
Longitud: 11.363384
Lämnings-ID: L1967:2511
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 334:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2511