Hällristning L1967:2506 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6.0 x 2.0 m (Ö-V), bestående av8 skepp, 1 människofigur, en del otydliga figurer och minst 23 älvkvarnar.Skeppen är 15-92 cm l varav 1 är obemannat, 2 är helt uthuggna och3 av de 8 är dubbeldäckade med fönster.Människofiguren är 32 cm h, med ett ben.,Älvkvarnarna är 2.0-7.0 cm diam och 0.1-1.0 cm dj,Hällen är söndervittrad på en del ställen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På 30 m l bergsrygg (NÖ-SV), nästan plant hällparti i SV ändan."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m ÖNÖ om åkerholmes V udde. Mitt i åker, 30 m NV om kant av åker och 28 m SÖ om kant av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.654143
Longitud: 11.356205
Lämnings-ID: L1967:2506
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 402:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2506