Hällristning L1967:2504 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9x3,5 m (N-S), bestående av 9 skepp, 5 människofigurer, 1 djurfigur, 3 labyrintliknande figurer och 7 älvkvarnar. Skeppen är 22-93 cm l varav 8 med bemanningsstreck och 1 delvis bemannat. 3 av skeppen är försedda med ovanligt svängda stävar. Människofigurerna är 17-38 cm l. Djurfiguren är 31 cm l. Den större av de labyrintliknande figurerna är 138x70 cm är uppbyggda på ett skepp. Den är mycket tydligt huggen med 1 skepp i kanten. Älvkvarnarna är 3-5,5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Ristningen är belägen på 15-45 graders N-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 9x3.5 m (N-S), bestående av 9 Skepp, 3 Människofigurer, 1 Djurfigur, 2 Labyrintliknande figurer och 7 Älvkvarnar. Skeppen är 22-93 cm l varav 8 med bemanningsstreck och 1 delvis bemannat. 3 av skeppen är försedda med ovanligt svängda stävar. Människofigurerna är 17-19 cm l, samtliga belägna i den övre S delen. Djurfiguren är 31 cm l. De labyrintliknande figurer varav den större är 13x7 cm är uppbyggda på ett skepp. Den samma är mycket tydligt huggen med skepp i kanten. Älvkvarnarna är 3-5.5 cm diam och 0.2-1 cm dj. Ristningen belägen på 15-45 graders N-sluttande häll. Foton i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m V om RAÄ-nr 360:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678535
Longitud: 11.375711
Lämnings-ID: L1967:2504
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 361:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2504