Hällristning L1967:2500 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x1,2 m (NV-SÖ) bestående av 5 skepp, 1 människofigur, 1 ringfigur, 3 övrigt obestämbara figurer samt 17 älvkvarnar. Skeppen är 20-67 cm l, varav 1 är helt uthugget utan bemanning,1 är het uthugget med en ringformad stäv och delvid bemannat, 1 är dubbellinjigt med spant men utan bemanning, 1 är enkellinjigt med bemanning och ett är enkellinjigt utan bemanning. Människofiguren är 45 cm h och fragmentarisk och relativt otydlig. Ringen är 14 cm diam med en mot SSV utskjutande huggning, 12 cm l. Grunt huggen. Älvkvarnarna är 3-20 cm i diam och 0,3-1,5 cm dj. Hällen är delvis vittrad. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av 1 ring. Ringen är 14 cm diam med en mot SSV utskjutande huggning, 12 cm l. Grunt huggen. Hällen delvis vittrad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNV sluttande häll, på bergssida mot å."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SÖ om å 6 m från bergsstup i samma riktning. Bergsstupet är ca 3 m."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.679781
Longitud: 11.344304
Lämnings-ID: L1967:2500
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 347:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2500