Hällristning L1967:2499 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x1,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 2 djurfigurer, och 8 älvkvarnar. Skeppen är 200 respektive 40-60 cm l. Det största är dubbellinjigt med spant samt bemanningsstreck och två ringar på däck. De övriga tre skeppen är alla bemannade och ett är dubbellinjigt. Djurfigurerna, som är 20 cm l och står ovanför varandra, ser ut att vara hundar. Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0,1-0,2 cm dj. Äldre beskrivning: Hällristning, 2x1 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 4 skepp, 1 djurfigur och 6 älvkvarnar. Skeppen är 2 respektive 40-60 cm l. Det största och ett av de mindre är bemannade. Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0.1-0.2 cm dj. Djurfigur är 20 cm l."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ-sluttande låg bergknalle,. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 210 m Ö om landsvägen Tanum K:a - Vitlycke. 204:a ligger på impediment i SV, 204 b på dess Ö del."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.712543
Longitud: 11.33624
Lämnings-ID: L1967:2499
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 204:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2499