Hällristning L1967:2498 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Område med hällristningar, ca 50x30 m (NV-SÖ), bestående av:1) Älvkvarnsförekomst, bestående av 22 Älvkvarnar. Flyttad till Vitlyckemuseet.25 m SÖ om nr 1 är2) Hällristning, 3.2x3.2 m, bestående av 10 skepp, 1 mansfigur, 2oxliknande figurer , 27 Älvkvarnar. och 2 otydliga figurer.Skeppen är 13-75 cm l. Fem är bemannade.De oxliknande figurerna är 35 cm l och den ena är inhuggen i skepp.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.2-0.8 cm dj.Ca 15 m SSV om nr 2 är3) Hällristning, 2.5x1.3 m (NV-SÖ), bestående av figurristningar,älvkvarnar samt skepp. Ristningen består av tre olika ytor.Flyttad till Vitlyckemuseet.5 m SSÖ om nr 3 är4) Älvkvarnsförekomst, 1.6x4 m (NNÖ-SSV) bestående av 9 älvkvarnar, 2.5-5 cm diam och 0.2-0.6 dj.Flyttad till Vitlyckemuseet.5 m V om nr 45) Älvkvarnsförekomst, 1.3x0.9 m (NÖ-SV), bestående av 7 älvkvarnar, 4-5 cm och 0.2-0.5 cm dj.Ristningarna täckta med lav och mossa.Flyttad till Vitlyckemuseet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.706235
Longitud: 11.360718
Lämnings-ID: L1967:2498
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 190:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2498