Hällristning L1967:2495 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,7x1,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 12 skepp, 11 människofigurer, 3 fotsulor och 28 älvkvarnar. Skeppen är 14-90 cm l varav 6 är helt uthuggna och 2 är dubbellinjiga. 5 av skeppen är bemannade och två av de helt uthuggna har även två lurblåsare vardera. Människofigurerna är 10-40 cm h, varav en har hårfläta, två är halva och en är enbent. Fotsulorna är ca 30 cm l och alla har tvärslå. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.1-0.5 cm dj. Numera är denna hällristning täckt av rester eftervedhuggning. Belägna på 5-10 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning (1), 1.30x0.90 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 10 människofigurer, 1 fotsula och 21 älvkvarnar, Skeppen är 20-40 cm l och obemannade. Människofigurerna är 10-40 cm h. En av dessa har hårfläta. Fotsulan är 30 cm l , med tvärslå. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.1-0.5 cm dj. 1 m V härom är: Hällristning (2), 2.50x0.90 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp. Dessa är 40-90 cm l, varav fyra bemannade och ett dubbeldäckat. Numera är denna hällristning täckt av rester eftervedhuggning. Belägna på 5-10 grader sluttande häll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N sluttande häll, lång, smal."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NNV om stengärdesgård. 14 m (?) SSÖ om kant av åker, strax N om åkerväg. 23 m V om vedbods NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.653468
Longitud: 11.360596
Lämnings-ID: L1967:2495
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 244:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2495