Hällristning L1967:2494 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,9x2,2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 10 skepp, 1 människofigur, 2 djurfigurer, 1 hjulkors, 1 cirkelfigur, 2 obestämbara figurer, 8 linjer och 40 skålgropar. Skeppen är 45-126 cm l, 7 av dubbellinjetyp, varav 4 med bemanningsstreck, därav 3 med spant, 1 av de dubbellinjiga med lurblåsare; 2 av enkellinjetyp med bemanningsstreck; samt 1 med helt uthugget skrov och bemanningsstreck. Av de dubbellinjiga har 5 hopbundna stävar, liksom 1 av de enkellinjiga. Det helhuggna skeppet ligger på tvären. Människofiguren är 27 cm l, med helt uthuggen kropp med markerade axlar och svärd. Djurfigurerna är 20-24 cm l, fyrbenta. Hjulkorset är 42 cm diam. Cirkelfiguren är 90 cm diam, inte helt cirkelrund, närmast fyrkantig med runda hörd. Ena delen på lossprängt block. De obestämbara figurerna är 15-28 cm l. Linjerna är 20-40 cm l, en del av dessa kan vara skeppsfragment. Skålgroparna ät 2,5-7 cm diam och 0,3-1,5 cm dj, varav 2 sammanbundna med en linje. Belägen på SV-sluttande häll, med vattenrinning. En del av hällens SÖ del ligger som ett naturligt lossprängt block, ca 2x2 m stort och 0,2 m tjockt. (Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Tidigare beskrivning: Hällristning, 5.3 x 2.2 m (NÖ-SV), bestående av 13 skepp, 2 ringfigurer, 1 människofigur, 1 djurfigur, 4 fragment, 38 älvkvarnarsamt 1 avlång älvkvarn.Skeppen är 32-128 cm l. 8 är dubbellinjiga varav 1 med bemanningsstreck och lurblåsare, 3 med bemanningsstreck och spantstreck, 4 avenkellinjetyp varav 2 har bemanningsstreck. 1 är helt uthuggen, med bemanningsstreck. Av de dubbellinjiga har 5 hopbundna stävar.Ringfigurerna är dels ett ringkors, 45 cm diam, dels en enkelring,90 x 107 cm (belägen i en spricka).Människofiguren är 26 cm l och har uthuggen kropp.Djurfiguren, 25 cm l, är fyrbent med enkellinjekropp.Fragmenten är 20-42 cm.Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Den avlånga älvkvarnen är 13 x 15 cm och 1 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll. Hällens SÖ del ligger lössprängd. 31 m NV om 1 är 2) Älvkvarnsförekomst, 2.1 x 0.9 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 8 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0.5 cm dj. Belägen på vittrad, 10 grader SSV-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.74531
Longitud: 11.347153
Lämnings-ID: L1967:2494
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 297:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2494