Hällristning L1967:2493 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9x6 m (NÖ-SV), bestående av 65 skepp, varav 10 fragmentariska, 11 människofigurer, 12 djurfigurer, 6 fotsulor, 1 hjulkors eller 3 cirkelfigurer, 1 majstångsliknande eller slänggungeliknande figur, 15 obestämbara figurer och 91 älvkvarnar. Av djurfigurerna är 3 fragmenteriska. (fyra oxar varv en stor med "rutig" kropp). Av cirkelfigurerna är en med "handtag". Hällen är skadad genom eldpåverkan. Smärre avflagning i hällens centrala och övre del, som bör plomberas med kantsten för att förhindra fortsatt frostsprängning. Det skadade partiet ligger ca 10-100 cm ovanför den s.k "slänggungan". Ristningen har varit imålad med röd färg, säkerligen för ca 20 år sedan (från inventeringstillfället). Belägen på vittrad, 25 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ-sluttande häll mot bäck. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m NV till NNV om skärning av kraftledning och bäck. 4-5 m SSÖom kant av åker i riktning mot ÖNÖ-VSV."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.68724
Longitud: 11.360733
Lämnings-ID: L1967:2493
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 311:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2493