Hällristning L1967:2492 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.85 x 0.95 m (NV-SÖ), bestående av7 skepp, minst 2 människofigurer, 7 fyrfotadjur och 2 obestämbarafigurer.Skeppen är 20-75 cm l, varav två är helt uthuggna och samtliga medbemanningsstreck.Människofigurerna är 20-40 cm l.Fyrfotadjuren är 20 cm l samtDe obestämbara figurerna är treuddiga och gaffelliknande. Den enamed treuddarna placerade i cirkel med stjälken inåt och de tre uddarna riktade utåt.Belägen på vattenöversilad, 10-15 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-sluttande häll.Bergknalle i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m SÖ om stort vattenhål. 4 m SÖ om sämre brukningsväg i riktning SV-NÖ."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.694502
Longitud: 11.351304
Lämnings-ID: L1967:2492
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 304:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2492