Hällristning L1967:2491 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,35x0,35 m, bestående av 2 små skepp och 1 fragment. Skeppen är 30 cm l med bemanningsstreck och det nedre med spiralformad inre stäv. Båda är enkellinjiga. Fragmentet är 20 cm l och är troligen ett vittrat skepp. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 35x35 m (NÖ-SV), bestående av 2 små skepp och 1 fragment. Skeppen är 30 cm l med bemanningsstreck och det nedre med spiralformad inre stäv. Båda är konturristade. Fragmentet är 20 cm l."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSV-sluttande häll på bergssluttning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"55 m SV om Raä nr 286:1 efter vägen mot Tanum samt 4 m NV om vägen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.728807
Longitud: 11.331727
Lämnings-ID: L1967:2491
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 288:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2491