Hällristning L1967:2479 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,65x3,5 m (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 13 människofigurer, 2 benpar, 1 cirkelfigur, 5 övrigt bestämbara figurer samt 14 älvkvarnar. Skeppen är 17-67 cm l, varav 4 är helt uthuggna och resten av enkellinjig typ. Samtliga är obemannade. Människofigurerna är 10-70 cm l, varav 6 utgör 3 brudpar. De flesta mansfigurerna är falliska och bär svärd samt har horn. 2 av kvinnofigurerna har hästsvans. Cirkelfiguren består av en öppen ring, 33-36 cm i diam. De övrigt bestämbara figurerna består av 4 streck och en båge, 5-80 cm l. Ristningarna är delvis grunda och vittrade. Ristningens kantpartier är framgrävda vid inventeringen. Älvkvarnarna är 2,5-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3,65x3,5 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 11 människofigurer och minst 6 älvkvarnar. Skeppen är 40-65 cm l. Människofigurerna är 24-75 cm l. Av människofigurerna utgör 6 tre brudpar. En av människofigurerna håller en närmast korsformig, stiliserad plog, ca 27 cm l bakom sin rygg. Ristningarna är delvis grunda och vittrade. Ristningens kantpartier är framgrävda vid inventeringen. Över brudparen finns en öppen ring i skeppsstäv. Älvkvarnarna är 2,5-5 cm diam och 0,1-0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Upptill skrovlig, nedtill slät, SÖ-sluttande häll. En- och ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m SSÖ om källa vid bergsbrant, 14 m N om kant av åker räknat från en punkt som ligger 30 m ÖNÖ om spetsigt hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.659792
Longitud: 11.36076
Lämnings-ID: L1967:2479
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 423:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2479