Hällristning L1967:2478 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,8x2,6 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skepp, 26 människofigurer, 3 djurfigurer, 3 fågelfigurer, 2 fotfigurer, 8 cirkelfigurer, 23 obestämbara figurer, linjer och fragment samt 25 skålgropar. På hällen är även 1 sentida inhuggen människofigur. Skeppen är 19-95 cm l, varav 1 av enkellinjetyp med cirkel, 3 med helt uthuggna skrov och med bemanning, därav det största med lurar och 1 människofgur med yxa och svärd. 1 skepp är av svårbestämd typ. Människofigurerna är 14-46 cm l, varav 1 bågskytt med koger på ryggen, 3 med yxor varav 2 vända mot varandra och den 3:e stående i ett skepp. 1 människorfigur bär spjut, 2 står mot varandra med lyfta ben och med svärd. 4 står i rad och håller varandra i händerna. 14 med skivkroppar, 1 med cirkelkropp (bågskytten) och 3 med fyrkantig, helt uthuggen kropp. Djurfigurerna är 12-20 cm l. Fågelfigurerna är 15-31 cm l. Fotfigurerna är 20-24 cm l, varav 1 konturhuggen med sandalband och 1 helt uthuggen. Cirkelfigurerna är 3,5-23 cm diam, varav 1 fyraekrigt hjulkors, 14 cm diam, 1 skiva med sex stycken korsformade utskott, 23x19 cm stor, 1 skiva med 12 korta raka utskott, 11 cm diam, 1 liten cirkel på skepp, 6 cm diam samt 4 helt uthuggna skivor, 3,5-9 cm diam. De obestämbara figurerna, linjerna och fragmenten är 6-27 cm l, varav en del människoliknande och andra djurliknande. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav en omsluts av en 2/3 cirkel. Den sentida ristningen, huggen mitt över hällristningen, består av 1 människofigur, 80x30 cm st, mejselhuggen. Linjerna är fortfarande ljusa. Beskrivningen uppdaterades utifrån ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-70-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 3 x 2 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 12 människofigurer, 2 fåglar, 1 fyrekrigt hjul, flera otydbara figurer och 8 älvkvarnar. Skeppen är 20-95 cm l. Det fyrekriga hjulet är 15 cm diam. Människofiguren är 23-40 cm l. Fågelfigurerna är 19-31 cm h. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på en skrovlig böljande SÖ-sluttande granithäll i kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m NNV om kant av åker och 26 m NNV om gammal väg mätt från enpunkt på vägen som ligger 50 m NÖ om N hörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.743708
Longitud: 11.28101
Lämnings-ID: L1967:2478
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 435:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2478