Hällristning L1967:2475 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.9 x 0.5 m (NV-SÖ), bestående av:2 skepp och 2 osäkra fotsulor.Skeppen är 40 och 103 cm l.Fotsulorna är belägna mellan skeppenRistningarna är grunt huggna och vittrade. Det tydligaste och längsta skeppet är "piratuppmålat" med rödfärg.Belägen på vattenöversilad, 10 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ-sluttande häll, vettande mot åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m ÖSÖ trädgårdshörna vid vägen samt 21 m vinkelrätt mot vägen.5 m SSV om kant av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.691798
Longitud: 11.355025
Lämnings-ID: L1967:2475
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 313:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2475