Hällristning L1967:2474 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.6 x 0.5 m (NNV-SSÖ), bestående av: 4 skepp och12 älvkvarnar.Skeppen är 15-50 cm l varav ett är bemannat. Det stora skeppet ärgrunt hugget och svagt synligt. Ligger längst ned på ristningsytan. Tre av skeppen (de små) ligger ovanför rektangeln (se nedan).Älvkvarnarna är 2.5 cm diam och 0.1-0.2 cm dj. De senare bildar enrektangel, 12 x 15 cm.5 m V om 1 är2) Hällristning, innehållande 1 skepp.Skeppet är 44 cm l med tre bemanningsstreck, och vittrat samt belägen i vattenränna.7 m NV om 2 är3) Hällristning, 90 x 0.95, (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 12-60 cm l varav 2 är dubbeldäckade och med fem bemanningsstreck samt enliten människofigur, 12 cm h. Ristningarna är vittrade och grunt huggna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Stort hällparti med vattenrännor, sluttande mot SÖ."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ovanför och N om stengärdesgård (Ö-V) och ligger 12 m N om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.660191
Longitud: 11.362312
Lämnings-ID: L1967:2474
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 429:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2474