Hällristning L1967:2473 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,52x0,8 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 4 människofigurer, 2 djurfigurer och 19 älvkvarnar. Skeppen är 21-44 cm l, varav 2 är bemannade. Människofigurerna är ca 16-35 cm h, varav den längsta är mycket fragmentarisk med bara huvud, en arm samt benen möjliga att urskilja. Djurfigurerna är 20-34 cm l, varav ett är fyrfotat och ett är halvt med bara framdelen huggen (huvud med öron, hals och kropp med framben). Älvkvarnarna är 2-4 cm idiam och 0,1-0,2 cm d j. Belägen i vattenränna (NÖ-SV) på 20 grader sluttande häll. 10 m N om hällristningen är Sentida ristning bestående av årtalet 1919 och ett streck. Inne i hällristningen är bokstäverna OJ inhuggna. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.80 x 0.50 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 fyrfotadjur och 1 människofigur. Skeppen är 21-44 cm l, varav det större är bemannat. Fyrfotadjuret är 34 cm l. Människofiguren är 26 cm h samt 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.1 cm dj. Människofiguren har bara ett ben och bålen är konturhuggen. Belägen i vattenränna (NÖ-SV) på 20 grader sluttande häll. 10 m N om hällrsitningen är Sentida ristning bestående av årtalet 1919 och ett streck."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m V om NV hörnet av torpet Långemyr, upptill på ett stort hällparti (V delen)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.653849
Longitud: 11.351993
Lämnings-ID: L1967:2473
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 407:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2473