Hällristning L1967:2472 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,5x2 m (N-S), bestående av 10 skepp, 2 människofigurer, 1 löst benpar, 5 djurfigurer, 1 hjulkors, 4 övrigt bestämbara figurer och 30 älvkvarnar. Hällristningen är uppdelad i två ristade ytor som skiljs åt av 2 m ojämnt berg utan figurer. Skeppen är 30-130 cm l, varav 2 på den övre ytan. Av skeppen är 4 helt uthuggna, 3 är dubbellinjiga, resten enkellinjiga och 5 är bemannade. Människofigurerna, som är 13-15 cm h, står bredvid varandra på den nedre ytan och ett benpar, 26 cm h, står i det största skeppet på den övre ytan. Djurfigurerna är 24-40 cm l och fyrfotade. Det mest anmärkningsvärda är att 2 av djuren är kopplade vid halsen till en dragstång (20-44 cm l), varav ett djur drar ett hjulkors (15 cm i diam), och det andra ett tomt skepp (35 cm l). De övrigt bestämbara figurerna består av 3 båglinjer, 12-30 cm l, och 1 fragment av en djurfigur. Älvkvarnarna är 3-9 cm i diam och spridda över båda ytorna. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 5.5 x 2.0 m (N-S), enligt Balzer, bestående av 3 skepp, 2 djurfigurer, 1 hjulkors med "handtag" och 14 älvkvarnar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S änden av bergknalle. Skrovlig S-sluttande häll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V om kant av åker mätt från punkt som ligger 30 m N om SV hörnet av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.65934
Longitud: 11.365762
Lämnings-ID: L1967:2472
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 418:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2472