Hällristning L1967:2468 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,1x0,5 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 1 människofigur och 1 Älvkvarn. Av skeppen är det det övre 23 cm l och det undre 30 cm l. Det undre skeppet har tre bemanningsstreck. Människofiguren är 38 cm l och i det övre skeppet. 6 m Ö härom finns 1 älvkvarn, 4,5 cm diam och 0,6 cm dj, på ett lägre liggande hällparti."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Blanksliten häll mot Ö. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om stor björk och strax S om och nedanför beteshage."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.675213
Longitud: 11.358378
Lämnings-ID: L1967:2468
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 213:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2468