Hällristning L1967:2467 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,5x2,7 m (N-S), bestående av 44 skepp, 13 människofigurer, 8 djurfugurer, 14 cirkelfigurer, 1 trädfigur och 119 älvkvarnar. Ristningen omfattar med säkerhet större yta, men ligger i trädgård. Skeppen är 35-112 cm l, delvis mycket grovt huggna, upp till 2 cm dj. 25 av skeppen har bemanning. Människofigurerna är 20-40 cm l. Djurfigurerna är fyrfota och 19-26 cm l. Cirkelfigurerna är 5-17 cm i diam, varav 1 är sexekrigt, 2 är fyrekriga, 1 som är en sköld innehåller en ring av älvkvarnar, 3 innehåller en älvkvarn och resten är enkelt figurhuggna cirklar. Trädfiguren är 74 cm l och har 4 glesa parvisa och uppåtvända grenar och en helt uthuggen cirkel/älvkvarn nederst. Figuren avslutas nedtill av en böjd linje (skepp?). Älvkvarnarna är 3-11 cm diam och 0,2-4,5 cm dj. Belägna på 45 grader sluttande häll. (Raä drn: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 6.5x2.7 m (N-S), bestående av 37 skepp, 13 människofigurerna, 8 djurfugurer, 1 hjul, 1 trädfigur och 100 älvkvarnar. Ristningen omfattar med säkerhet större yta, men ligger i trädgård. Den består av minst 37 skepp, 13 människofigurer, 8 fyrfotadjur, 1 hjul, 1 trädfigur samt 100 älvkvarnar. Skeppen är 35-112 cm l, delvis mycket grovt huggna, upp till 2 cm dj. Männniskofigurerna är 20-40 cm l. Djurfigurerna är fyrfota. Hjulfiguren är fyrekrig och 15 cm diam. Trädfiguren är 45 cm l. Älvkvarnarna är 3-11 cm diam och 0.2-4.5 cm dj. Belägna på 45 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande häll. Trädgård omgiven av åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Slänge gård, huvudbyggnaden, 5 m ÖSÖ om Ö hörnet."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.723503
Longitud: 11.369617
Lämnings-ID: L1967:2467
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 285:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2467