Hällristning L1967:2463 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,1x0,9 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 3 älvkvarnar. Av skeppen är det ena 90 cm l och 32 cm h, har en dubbelspiral i stäven mot vänster och har minst 12 bemanningsstreck. Det andra skeppet är 33 cm l, enlinjigt och saknar bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 3-4,5 cm diam och 0,2 cm dj. Belägna på 15 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande parti på SÖ-sluttande berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m ÖSÖ om Raä nr 193:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683229
Longitud: 11.329952
Lämnings-ID: L1967:2463
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 193:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2463